Till Start-sidan

Fågelvikens badplats

Hitta hit
Det är inte så lätt för en tillfällig besökare att hitta till Fågelviken. Badet gränsar till fäladen, och närmaste gata är Södra Strandvägen. Titta på en karta över Mölle.

Mellan parkeringsplatsen och stranden ligger en stor gräsyta som kommunen sköter. Där finns en sandlåda och två gunghästar. Under tallarna finns toaletter som kommunen sköter. Det finns både fasta och flyttbara bänkar samt två soptunnor som töms regelbundet. En stor grill finns också, liksom ett kärl för grillavfall.


Bryggorna och sandstranden
Stora bryggan byggdes om 2011. Då blev den både högre och lite bredare. En ny ledstång sattes upp i den branta delen ned till bryggan. Kommunen sätter i badstegarna i maj och tar upp dem en bit in på hösten.

Till vänster om bryggan finns en sandstrand. De senaste årens kraftiga stormar har gått hårt åt både stranden och brinken. Läs om tångproblemet på sandstranden.

Knappt hundra meter söder om Stora bryggan ligger Lilla bryggan. Den har flera andra namn, bland annat Wallentins brygga efter konstnären Gunnar Wallentin som bodde i villa Äppellyckan strax ovanför.

Badstegen längst ut på Lilla bryggan kom till på ett privat initiativ 2010. På våren sätts den i vattnet betydligt tidigare än stegarna på Stora bryggan, och på hösten tas den upp avsevärt senare.


Förbättringar
I början av 2015 hade byföreningen ett projekt som bland annat riktade in sig på baden i Mölle. Läs PM om konkreta förbättringar.

Det mesta som gäller Solviken i dokumentet kommer förhoppningsvis att förverkligas inför sommaren 2017. Några av förslagen har länsstyrelsen sagt nej till.

Vad gäller Fågelviken kom en ny toalettbyggnad på plats i april, men för övrigt har kommunen inga andra planer för Fågelviken. Flera förbättringar behövs, och vi hoppas – i samarbete med byföreningen – kunna påverka kommunen att göra dem.

Byföreningens avtal
Sedan många år har byföreningen kommunens uppdrag att sköta baden i Solviken och Fågelviken. Från 2016 gäller ett nytt avtal. En nyckelmening i avtalet är den här:

Byaföreningen får driftsbidrag på 30000 SEK/år från Höganäs kommun, för skötsel av Fågelvikens badplats och Solvikens badplats inkl bassäng.

 

Latitud 56,2748
Longitud 12,4986

Salthalten utanför Mölle varierar med djupet och med strömmarna. Läs mer ...

strandskyddet

Sommaren 2016 jämnade föreningen ut stigen till Lilla bryggan med sten och grus från sandstranden. En Möllebo ansåg att det var emot strandskyddet och anmälde föreningen till kommunen.

Kommunekologen Richard Åkesson bedömde däremot »det hela positivt« och ansåg att åtgärden inte motverkar strandskyddets syfte. Läs mer ...