Till Start-sidan

Gångstigarna

På väg till Lilla bryggan
Den som går in på badområdet via entrén, där anslagstavlan sitter, och är på väg till Lilla badbryggan får gå på en smal stig för att komma fram.

Buskarna på sidorna växer kraftigt och måste hållas tillbaka. Det brukar kommunen göra någon gång per säsong.

Stigen har varit mycket ojämn, vilket har gjort det svårt för en person med dålig balans att gå på den. Under sommmaren 2016 jämnade föreningen ut marken genom att ta bort stenar och fylla på med grus och jord där stigen var som knaggligast. Arbetet fortsätter i sommar.


efter Ett dopp
Efter badet från Lilla bryggan kan den som ska åt Gyllerödshållet lämna badplatsen på stigen som leder mot fäladen. Kruxet där är att det emellanåt kommer upp mycket sten från Sundet som gör vägen svårframkomlig. Några timmars stenplockning löser det problemet.


En annan väg också
Man kan gå till Fågelviken på en stig norr om badplatsen. Den letar sig in mellan två hus på Södra Strandvägen och går sedan parallellt med stranden. Också här ser kommunen till att hålla igen växtligheten, men ibland kan det behövas en extra insats från föreningen.