Till Start-sidan

Hundförbudet

Så här står det på kommunens anslagstavla vid entrén:

Hundar får, enligt lokala ordningsstadgan, inte vistas eller badas
på de allmänna badplatserna under badsäsongen. Däremot går
det bra att bada med sin hund på stränderna utanför de markerade allmänna badplatserna. Det går också bra att passera badplatsen
på anlagda stigar om hunden hålls kopplad.

Fågelvikens badplatsområde går ända bort mot fäladen, öster om Lilla bryggan. Kartan nedan visar områdets utbredning.

Inför förra årets badsäsong kompletterade kommunen skyltningen om hundförbudet. Det finns tydliga skyltar på tre ställen. Ingen hundägare kan vara ovetande om vad som gäller.

Alternativ finns
Runt om Mölle finns det nästan obegränsade möjligheter att hitta bra badställen för hundar. En populär plats är nedanför Röken och stelegången, sydväst om hamnen.